VIP- Begeleiding

image 3

Er kunnen zich situaties voordoen die vragen om intensieve beveiliging van directieleden, capitals of industry, belangrijke genodigden of wellicht uw prive situatie.

image 3

In een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek zal eerst een risico-analyse gemaakt worden alvorens over te gaan tot het inzetten van mensen en middelen. Naar aanleiding van deze analyse zullen wij u adviseren over te nemen maatregelen. Maatregelen kunnen op verschillende niveaus betrekking hebben. Wij zorgen ervoor dat de maatregelen op de verschillende niveaus naadloos elkaar aanvullen of versterken. In de voorbereiding en tijdens de uitvoering heeft u 1 vast contactpersoon die alles overziet en coordineert. Afhankelijk van de risico-analyse of uw eigen wens nemen wij ook uw omgeving (zakelijk danwel prive) mee in ons advies.

asdf

image 3

Tot onze klanten behoren personen uit de media en politiek. Dit gehele traject is hoogst vertrouwelijk. Neem voor meer informatie contact met ons op.